02122676247 info@behsafamily.com

مقالات

تست شخصیت SWAP-200

تست شخصیت SWAP-200

هنگامی که می خواهیم به قصد خودشناسی، یا کشف مشکلات روانشناختی مان یک تست شخصیت یا آزمون روانشناسی را اجرا کنیم، اولین سوالی که بایستی از خودمان بپرسیم این است که آیا چند سوال کتبی با جواب هایی که بایستی (موافقم/نمیدانم/مخالفم) باشد، می تواند جنبه های مختلف شخصیتم را نشان دهد؟ آیا خودم به تنهایی می توانم همه ی زوایا و جنبه های مختلف شخصیتم را که ممکن است از چشمم دور مانده باشند یا به آنها توجهی نکرده ام را ارزیابی کنم و جوابی حقیقی به سوالات بدهم؟

پژوهش های مختلفی نشان داده اند که متأسفانه پاسخ های مراجعان با توجه به اینکه بدون در نظر گرفتن جنبه های ناهشیار ذهنشان است عملاً نادقیق و ناقص است. یکی از مشکلاتی که بسیاری از تست های روانشناسی (علی الخصوص تست های قلم و کاغذی) با آن دست به گریبان است پاسخ دادن سوالات مراجع بدون نظارت یک روانشناس دوره دیده و حرفه ای است. به این معنی که وقتی مراجع در حال پاسخ دادن به سوالات یک تست قلم کاغذی است، این موضوع چندان مشخص نمی شود که وی تا چه اندازه به سوالات درست و دقیق پاسخ می دهد و تا چه اندازه به سوالات جوابی دروغین (چه دروغی عمدی و چه ناخواسته) می دهد. این مسئله همواره باعث می شود که روانشناسان به تست های روانشناختی تا حدی با شک نگاه کنند. و مخاطبین و مراجعین نیز بایستی چنین نگاهی داشته باشند.

تست ارزیابی جامع شخصیت SWAP-200 یکی از تست های شخصیت معتبری است که این مشکل را حل کرده است و به همین خاطر می توان با قاطعیت گفت که اعتبار آن به مراتب از دیگر تست های قلم کاغذی بیشتر است. تست سواپ بعد از یک مصاحبه و ارزیابی کامل و جامع از مراجع، توسط روانشناسی که برای این کار آموزش دیده است پر می شود و به همین خاطر می توان گفت تست سواپ یک ارزیابی کامل از وضعیت مراجع توسط خودش و ارزیابی کامل از وضعیت مراجع توسط درمانگر می باشد. یقینا درمانگر وجوهی از شخصیت مراجع را می بیند که خود مراجع به آن بی توجه است و الگوهایی را شناسایی می کند که از چشم مراجع به دور مانده است. هر دوی اینها در کنار یکدیگر به شکلی دقیق تر و منسجم تر وضعیت شخصیت مراجع، اختلالات روانشناختی و ظرفیت های روانی وی را تبیین می کند.

ساختار جلسه ی ارزیابی SWAP-200 به این شکل است که یک مصاحبه ی جامع و فشرده توسط درمانگر دوره دیده با مراجع انجام می شود و بعد از انجام مصاحبه و به دست آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی، درمانگر ارزیابی SWAP-200 را از طریق برنامه ی کامپیوتری مربوط به آن انجام می دهد و گزارش را آماده می کند.

تست جامع شخصیت SWAP-200 برای کسانی که قصد دارند مشکلات و مسائلشان را دقیق تر بشناسند بسیار مفید است و به درمانگر نیز کمک می کند برنامه ی درمانی خودش را به شکلی واضح تر و سریع تر اجرا کند. همچنین کسانی که در خود میلی به خودشناسی دارند و می خواهند با وجوه مختلف شخصیت شان بیشتر آشنا شوند، این تست شخصیت می تواند یک تست مناسب باشد.

در ایالات متحده آمریکا از این تست شخصیت برای ارزیابی افرادی که قرار است در پست های حساس و حتی محرمانه قرار بگیرند استفاده می شود. همچنین برای مدیران صنعتی و سازمان ها نیز یکی از تست های مفید می تواند باشد.

این تست شخصیت بر پایه ی بیش از 20 سال مطالعه و پژوهش علمی ساخته شده است و در بیش از 100 مقاله ی علمی اعتبار و کارایی آن توصیف و ارزیابی شده است.

در کلینیک بهسا سهراب رضوانی و لعیا هوشیاری درمانگرانی هستند که آموزش های لازم برای اجرای این تست شخصیت را دیده اند.