QOLT  and MA JIPM 2015

QOLT and MA JIPM 2015

کیفیت اثربخشی درمان زندگی در مقابل آموزش و پرورش روانی پرسشنامه چندوجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ایران

بیشتر بخوانید
برنامه ریزی موفقیت تحصیلی و ارتباط آن با سلامت روانی_ جنسی نوجوان

برنامه ریزی موفقیت تحصیلی و ارتباط آن با سلامت روانی_ جنسی نوجوان

دنیای نوجوانی حال و هوای خاص و مختصات ویژه ای دارد که عموما بطور مناسب درک نمیشود و نوجوان به دلایل مختلف؛ مشاوره ها و راهنمایی های لازم را دریافت نمی کند! دلایلی مانند:
_ عدم توجه والدین به اقتضائات جدید نوجوان
_ عدم اعلام نیازهای خاص دوران نوجوانی توسط نوجوان
 

بیشتر بخوانید
درمان شناختی رفتاری : CBT (Cognitive Behavior Therapy)

درمان شناختی رفتاری : CBT (Cognitive Behavior Therapy)

هر یک از ما در مواجهه با رویدادها و موقعیتهای مختلف زندگی واکنشهای متفاوتی داریم. این تفاوت در واکنش و نوع برخورد، ناشی از تفاوت در نگرش ما انسانها به وقایع است. مثلا وقتی در یک میهمانی دوستانه، یکی از دوستان هنگام ورود به همه سلام میکند جز شما، اولین فکری که به ذهنتان خطور می کند چیست؟ 

بیشتر بخوانید
تست شخصیت SWAP-200

تست شخصیت SWAP-200

هنگامی که می خواهیم به قصد خودشناسی، یا کشف مشکلات روانشناختی مان یک تست شخصیت یا آزمون روانشناسی را اجرا کنیم، اولین سوالی که بایستی از خودمان بپرسیم این است که آیا چند سوال کتبی با جواب هایی که بایستی (موافقم/نمیدانم/مخالفم) باشد، می تواند جنبه های مختلف شخصیتم را نشان دهد؟ آیا خودم به تنهایی می توانم همه ی زوایا و جنبه های مختلف شخصیتم را که ممکن است از چشمم دور مانده باشند.. .

بیشتر بخوانید
درمان روان پویشی: روانکاوی مدرن

درمان روان پویشی: روانکاوی مدرن

وقتی که هر کدام از ما با مسئله ای در روابط عاطفی (مثل پرخاشگری، عدم صمیمیت و …) یا مشکلی روحی (مثلاضطراب، افسردگی، وسواس و … ) مواجه می شویم، شاید در اولین برخورد سعی کنیم آن را نادیده بگیریم و به خودمان بگوییم چیز مهمی نیست .اگر به آن فکر کنیم از بین میرود .اما متأسفانه اغلب اوقات این اتفاق نمی افتد و سایه ی اضطراب یا افسردگی بر زندگی ما گسترده تر می شودد .. 

بیشتر بخوانید
دلبستگی چیست؟

دلبستگی چیست؟

یکی از پایه های اساسی درمان هیجان مدار نظریه ی دلبستگی است. بسیار با اهمیت است که افراد با این مفهوم آشنا باشند. زوجها پایه یک رابطه دیرپا و شادی ­بخش را عشق می­دانند. در زوج ­درمانی همواره مفاهیمی مانند قدرت، کنترل، خودگردانی، واسطه­ مندی تعارض در ممانعت از اشاعه محبت و عشق را زیر سیطره خود گرفته و عشق به یک متغییر فراموش شده تبدیل می­شود...

بیشتر بخوانید