02122676247 info@behsafamily.com

آقای سهراب رضوانی

سهراب رضوانی در رشته ی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و هم اکنون به عنوان رواندرمانگر به افراد کمک می کند که بر رنج های عاطفی (مانند اضطراب، افسردگی) و مشکلات شخصیتی و ارتباطی شان غلبه کنند. رویکرد وی در درمان هیجان مدار و روانپویشی است. وی همچنین در ارزیابی شخصیت مهارت دارد.

  • اطلاعات عمومی :

نام: سهراب
نام خانوادگی: رضوانی
شغل: رواندرمانگر و مدرس
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی و مدرس مسائل روانشناسی با گرایش روان پویشی فشرده کوتاه مدت

  • تماس :

محل کار: کلینیک بهسا
Sohrab.rezvani@hotmail.com

  • تحصیلات :

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران. عنوان پایان نامه: رابطه سبک های دلبستگی و نحوه ی نگرش مادر به فرزند با سوگیری توجه در پردازش اطلاعات هیجانی
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز. عنوان پایان نامه: رابطه ی سبک های ارتباطی در خانواده با وضعیت هویت در دختران دبیرستانی شهر شیراز
دیپلم: در رشته ی علوم انسانی از کرمانشاه

  • دوره های آموزشی :

کارگاه مقدماتی درمان اختلالات جنسی، دانشگاه تهران، 1392
کارگاه پیشرفته درمان اختلالات جنسی، دانشگاه تهران، 1393
کارگاه مقدماتی و پیشرفته ی زوج درمانی هیجان مدار، کلینیک بهسا، 1393
کارگاه ارزیابی و اجرای تست جامع شخصیت (SWAP-200) در کلینیک دکتر قربانی، 1393
کارگاه 8 هفته ای کاهش استرس بر اساس بهوشیاری  (MBSR) در بیمارستان آتیه، 1393
کارگاه کیفیت زندگی زناشویی  ، کلینیک بهسا، 1393
کارگاه تربیت جنسی کودک، کلینیک بهسا، 1393
کارگاه تحلیل هیجان مدار، کلینیک بهسا، 1393

  • تجربیات آموزشی :

مدرس کلاس آسیب شناسی روانی پیشرفته برای دانشجویان رشته ی مشاوره، کلینیک بهسا، 1393
مدرس کارگاه تحلیل هیجان، کلینیک بهسا، 1393
مدرس کارگاه سکس تراپی مقدماتی، مشهد، کلینیک آستان مهر مشهد، 1393
مدرس کارگاه سکس تراپی پیشرفته، مشهد، کلینیک آستان مهر مشهد، 1393
مدرس کارگاه زوج درمانی مقدماتی و پیشرفته، اصفهان، کلینیک پرتو آفتاب، 1393
مدرس کارگاه سکس تراپی مقدماتی، بابلسر، 1393
مدرس کلاس های آموزش برای عموم (کافه روانشناسی) ، کلینیک بهسا، 1393- 1394
مدرس کلاس آموزش زبان بدن و مهارت های ارتباطی برای مدیران معدن، کرمان، 1393 – 1394

مدرس کارگاه درمان روانپویشی و تحلیل هیجان 1 و 2، کلینیک بهسا تهران 1394

مدرس کارگاه درمان روانپویشی و تحلیل هیجان 1 و 2، کلینیک پرتو آفتاب، اصفهان 1394

مدرس کارگاه ارزیابی و تشخیص روانپویشی PDM ، کلینیک پرتو آفتاب، اصفهان 1394

  • مقالات :

ارائه مقاله مقایسه اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناختی رفتاری بر کيفيت زندگی دانشجویان در دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، 1393

یادداشت روانشناسی

مقالات