02122550317 info@behsafamily.com

تحصیلی

تحصیلی

از آنجا که کلینیک طب پیشگیری و ارتقا سلامت "خانواده محور" می باشد و به کلیه نیازهای افراد خانواده ایرانی می اندیشد؛ لذا اهتمام ویژه ای به "مشاوره های تحصیلی و آموزشی" دارد و در این راستا "دپارتمان مشاوره تحصیلی" در ساختار سازمانی خود قرار داده است.

موضوع تحصیل و آموزش، سالیان درازی از عمر هر فرد خانواده ایرانی را به خود اختصاص میدهد و خانواده وقت و هزینه مالی قابل توجهی را برای بهترین بهره بری از این موضوع برای آینده سازی فرزندان خانواده صرف می نماید تا با "تحصیل موفقیت آمیز فرزندان" ابتدا آنها را فردی فهیم و فرهیخته تربیت نماید و در ادامه آنها بتوانند با سرمایه درس و حضور در دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی  برای خود و جامعه مفید باشند و اشتغال و ازدواج مناسبی را در پی داشته باشد.

از طرفی دانش آموزی که طبق یک برنامه درسی کلان و برنامه های کنترل شده هفتگی به موضوع تحصیل اشتغال جدی پیدا کند و بتواند در کنار درس خواندن به تفریحات سالم و شاداب نیز برسد، از بسیاری از آسیب های روانی و جنسی نیز در امان خواهد ماند. (برای ملاحظه مقاله ای در این خصوص کلیک کنید.)

دپارتمان مشاوره تحصیلی کلینیک بهسا با اشراف به اهمیت موضوع موفقیت تحصیلی برای فرزندان خانواده ها و از طرفی تضمین سلامت و بهداشت روانی آنها، با حضور مشاورین متخصص و با تجربه در این زمینه آماده سازی شده و آمادگی ارائه "خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی درسی" را به خانواده های محترم دارا می باشد.