02122550317 info@behsafamily.com

خانواده

خانواده

خانواده به عنوان ستون و بنیان سلامت جامعه و تاثیر گذارترین واحد سازمانی جامعه می باشد. هرگونه اختلال در عملکرد فردی و یا ارتباطات در خانواده سبب بروز آسیب های جدی در ابعاد گوناگون روانی و حتی جسمانی برای اعضا خانواده خواهد شد.  بنابراین با توجه با اهمیت بسیار زیاد حفظ سلامت خانواده، لزوم انجام فعالیت های تخصصی درباره آن و استفاده از شیوه های تخصصی زوج درمانی و خانواده درمانی کاملا مشهود است.
کلنیک طب پیشگیری و ارتقای سلامت بهسا و خاصتاً دپارتمان تخصصی خانواده، رسالت اصلی و اساسی خود را کمک به خانواده های آسیب دیده و همچنین ارتقای هرچه بیشتر کیفیت زندگی خانواده در تمام ابعاد می داند.
در دپارتمان خانواده بهسا درمان های اختصاصی و تخصصی در تمام حیطه های خانواده، زوجین و اختلالات جنسی انجام می شود.
حل تعارضات زناشویی، حل مشکلات بین فردی اعضا خانواده، تعارضات بین همسران و درمان تخصصی اختلالات جنسی از عمده فعالیت های این بخش می باشد.