02122550317 info@behsafamily.com

آغاز دوره های تخصصی بلند مدت

آغاز دوره های تخصصی بلند مدت
  • 1395/03/04 01:49:28 ب.ظ

دوره تخصصی آموزش و تربیت درمانگر اختلالات جنسی از پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه آغاز و همچنین اولین جلسه کلاس گروه ۱دوره تخصصی آموزش و تربیت درمانگر با رویکرد هیجان مدار نیز در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار خواهد شد.