02122550317 info@behsafamily.com

خدمات جامع رشدی و درمانی در حوزه کودک ونوجوان

خدمات جامع رشدی و درمانی در حوزه کودک ونوجوان
 • 1395/11/02 02:58:08 ب.ظ

کلینیک کودک ونوجوان دانا  برمبنای علوم روان شناسی، عصب شناسی شناختی واصول مشاوره وخانواده درمانی، توسط کادری متخصص وبا تجربه درحوزه کودک ونوجوان خدمات جامع رشدی و درمانی زیر را ارائه می‌کند:

دپارتمان  تشخیص ودرمان اختلالات کودک ونوجوان:

 • افسردگي،اضطراب، فوبيا، اختلال سلوك، رفتارهاي مخل، لجبازی و نافرمانی،پرخاشگری وناسازگاری ، مشكلات ارتباطي،مشكلات رفتاري(نارسايي وافراط دررفتار)
 • اختلالات دفعي،شب ادراري،تيك،عادات عصبي،وسواس،اختلال استرس پس از سانحه،سوگ(مرگ وطلاق)
 • اختلالات يادگيري(خواندن،نوشتن ومحاسبات)
 • بيش فعالي ونقص تمركز
 • اختلالات رشدي-تحولي
 • طيف اوتيسم
 • اختلالات زبان وگفتار

دپارتمان  تشخیص  ودرمان عصب شناختی:

عوامل زیستی ومحیطی فراوانی تواناییهای شناختی وعملکردهای مغزراتحت تاثیرقرارمی دهند، میتوان با استفاده از علوم عصب شناختی ،روان شناسی ورایانه وارائه ی آموزش ها ومداخلات به موقع بامشکلات موجود مقابله نموده و کارکردهای شناختی را درحدمطلوب ارتقا داد.

 • توانمندسازي شناختي وكاركردهاي عالي مغز(سازماندهي ،برنامه ريزي،دقت،تمركز،توجه و...)
 • ارزیابی توانمندی‌های شناختی با استفاده از ابزارهای تکنولوژی
 • پرورش ابعاد مختلف هوش،توانبخشي ذهنی دانش آموزان ديرآموز(آهسته گام)ومحروم
 • دپارتمان رشد وتحول:

هدف این نوع خدمات جلوگیری از شروع یک بیماری یا اختلال و بهبود عملکرد در دوران رشد است،که باشناسایی و تشخیص حذف عوامل خطرساز،تقویت مقاومت افراد ومداخله به موقع ومناسب،در فرایند اختلال بدست می‌آید. 

 • پایش و ارزیابی ابعادرشد
 • ارزیابی و مداخلات پیشگیرانه (غربالگری)
 • مشاوره ی تربیتی–ارتباطی متناسب با تغییرات رشدی
 • دپارتمان  پیشگیری،درمان وتربیت جنسی :

فرایند بلوغ وسلامت جنسی فرزندان برای همه والدین چالشی است که با استفاده از دانش وراهنمایی مناسب می توان آن را به حاصلی دل پذیر که تامین کننده ی نشاط وسلامت فردی واجتماعی است تبدیل کرد.

 • تربيت جنسي
 • بلوغ پيش ازموعد
 • بلوغ ديرهنگام
 • رفتارهاي نابهنجارجنسي
 • اختلالات جنسي،سوءاستفاده جنسي،
 • بهداشت وسلامت جنسي

دپارتمان تحصيلي:

حل مشکلات آموزشی-تحصیلی وایجاد پایه های مناسب پیشرفت تحصیلی باکمک متخصصین روان شناسی یادگیری ومشاوران تحصیلی توانمند،تجربه خوشایندی از مدرسه و آموزش را برای شما وفرزندتان رقم خواهدزد،همکاران ما دراین موارد به شما کمک میکنند:

 • برنامه ريزي درسي دبستان،دبیرستان،کنکور
 • آموزش مهارتهاي مطالعه وبهبود سبك هاي يادگيري
 • انتخاب رشته وهدايت تحصيلي براساس تيپ شخصيتي

دپارتمان آموزش(ويژه كودك ونوجوان):

 • خلاقيت: خلاقيت كلامي و خلاقيت عملي
 • مهارت هاي تفكر
 • مهارت هاي زندگي
 • ارتقاءهوش هيجاني
 • بهبوداعتمادبه نفس
 • مطالعه خلاق

کارگاه های ویژه ی توانمندسازی والدین:

 • جهان الکترونیک و مغز کودک:کاهش اثرات فناوری بر مغز و توان‌بخشی تحصیلی و اجتماعی
 • بهبود عملکرد کودک در منزل، مدرسه و جامعه
 • ارتقاءکیفیت زندگی(فردی وبین فردی)والدین
 • آماده سازی والدین با تغییرات رشدی
 • مهارت های فرزندپروری موثر
 • مدیریت هیجان واسترس والدین
 • بهبودارتباط بافرزندازطريق بازي

 

دپارتمان بازی و قصه درمانی :

بازی برای یک کودک مساوی است با صحبت کردن برای یک بزرگسال،بازی و اسباب بازی،کلمات کودک هستند.کودک از طریق بازی،احساسات،ناکامی ها واضطراب های خودرابیان می داردودراینجاست که بازی می تواندبه منظوربرقرارساختن ارتباط درمانی وراهیابی به دنیای درونی کودک به کاررودومتخصصان  باشناخت بهتروبیشتربه مشکلات آنهاپی ببرند.بدین وسیله نه تنهامی توان کودک رادرکاهش علایم بالینی کمک کردبلکه می توان موانع رشدکودک رامرتفع ساخته وزمینه رشدوارتقاءاورا فراهم نمود.

این دپارتمان بر چهار حوزه پیشگیری،ارتقا، تشخیص و درمان متمرکز است.

پیشگیری و ارتقا :

 • ایجاد و رشد اعتماد به نفس، خود کارآمدی و خودکنترلی و توانمندی فردی
 • یادگیری رفتارهای سازگارانه(توانایی حل مساله، تصمیم گیری و...)
 • ایجاد و رشد مهارت ها(جسمی- حرکتی، ذهنی-شناختی،اجتماعی و ارتباطی و...)
 • افزایش احساس بهزیستی و شادکامی

 

تشخیص و درمان :

 • فرصت بروز احساسات و تعادل روانی- عصبی
 • کاهش و درمان علایم بالینی و اختلالات دوران کودکی و نوجوانی( افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و ...)