02122550317 info@behsafamily.com

خودمان را دوست بداریم

خودمان را دوست بداریم

این جمله به معنی پذیرفتن خود آنگونه که هستیم و سازگاری با جنبه هایی از خود است که نمی‌توانیم تغییرشان بدهیم.  دوست داشتن خود به معنی داشتن اتکا به نفس، احترام به ذات و  تصویر مثبت از خود است.
واضح است که این به معنی خود بینی،  خودپسندی یا باور به اینکه شما بهتر از هر کس دیگری هستید، نمی‌باشد.  این به معنی توجه به سلامتی خودتان و ارزشمند بودن شما به عنوان یک وجود انسانی است.
 این مهم است که به خودمان یادآوری کنیم که هیچکس کامل نیست همه ما نقاط قوت و ضعف داریم و قطعاً منابعی را در اختیار داریم که روی پیشرفت خودمان کار کنیم.

شما نمی‌توانید به انتظار تأیید دیگران بنشینید. بر روی پذیرش خود کار کنید. خود تنها چیزی است که شما دارید. بیشترین علاقمندی شما باید آن باشد که بهترینی که می‌توانید باشید.
تا زمانی که شما خودتان را دوست نداشته باشید،  قادر نخواهید بود که هیچ فرد دیگری را دوست بدارید.  شما صرفاً می‌توانید به دیگری تا آن درجه‌ای که خودتان را دوست دارید،  عشق بورزید.
 
دوست داشتن خودتان از طریق سرمایه گذاری و کار بر روی رشد و پیشرفت شخصی شما تحقق می‌پذیرد. تلاش کنید تا بهترین خودتان باشید..
وقتی شما خودتان را دوست بدارید، بطور خودکار از لحاظ جسمی،  ذهنی و عاطفی از خود مراقبت خواهید کرد.  مراقبت از خود برای کسب احساس بهتر،  از طریق تغذیه جسم، ذهن و روحتان امکان پذیر است.
بالعکس،  حتی اگر شما خودتان را به اندازه کافی دوست نداشته باشید،  اما شروع به مراقبت از جسم،  ذهن و روحتان کنید،  نه تنها آگاه‌تر می‌شوید  بلکه احساس ارزش و کمال را در خود ایجاد خواهید کرد.

مرجان پيری

روانشناس بالينی