02122676247 info@behsafamily.com

چطورهمدلی کنیم؟

چطورهمدلی کنیم؟


 

شنونده خوب بودن

به فرد اجازه دهید تا احساساتش را به راحتی بیان کند و به گونه ای برخورد کنید که بداند سعی می کنید مانند او به مشکل نگاه می کنید.

بیان احساس

هنگام بروز مشکل شما نیز احساستان را به فرد مورد نظر درمیان بگذارید.

خودآگاهی و خود شناسی بیشتر

چون همدلی بر پایه خود آگاهی و خود شناسی است هر چه بیشتر نسبت به احساس های خودتان آگاهی داشته باشید بهتر می توانید احساس فرد ديگر را درک کنید.

استفاده از تجربه های قبلی:

با یادآوری تجربه های مشابهی که قبلا داشته اید در درک احساسات همدلانه فرد مورد نظر موفق تر عمل خواهید کرد.

صادق بودن:

تظاهر به همدلی نکنید به احساسات فرد مورد نظر لطمه نزنید نقش بازی کردن با استفاده ابزاری موجب دلسردی و بی اعتمادی میشود.

قرار دادن خودتان به جای او:

منصف باشید لحظه ایی خود را جای او بگذارید هر چقدر حس همدلی را تقویت کنید همان قدر سنگ صبور فرد ديگر می شوید.

پرهیز از قضاوت:

دستور دادن، قضاوت کردن، نصیحت کردن و سرزنش، نشان دهنده وضعیت بالاتر  شما نسبت به فرد مورد نظراست که احساس همدلی را از بین می برد.

راه حل ندادن:

در همدلی راه حل ندهید چون طرف مقابل می خواهد ناراحتی خود را با کسی در میان بگذارد و از جانب او درک شود همین.

دلسوزی نکردن:

 در همدلی دلسوزی و ترحم  نکنید

 بزرگ جلوه دادن مشکل

 مشکل را بیش از حد جلوه ندهید
❗️مثلا: عجب مکافاتی!

کوچک جلوه دادن مشکل:

 مشکل فرد را کوچک و بی ارزش ندانید
❗️مثلا نگویید: ای بابا خجالت بکش این که مشکلی نیست.