02122550317 info@behsafamily.com

هایمن

هایمن


پرده ی بکارت یا هایمن یکی از بحث برانگیزترین بخشهای آلت تناسلی زنانه است. تفکرات غلطی که در مورد پرده بکارت وجود دارد و کمبود دانش در این مورد می تواند مشکلات متعددی را برای زنان و خانواده ها ایجاد کند که از جمله میتوان به واژینیسموس و دیسپارونیا و درگیریهای زوجین اشاره کرد. پرده ی بکارت یک بافت مخاطی نازک است که دور دهانه ی ورودی واژن را فراگرفته است. پرده ی بکارت سوراخی برای خروج خون قاعدگی و ترشحات دارد که اکثر اوقات اجازه ی ورود یک انگشت را می دهد. 
محل قرار گیری آن بگونه ای است که با سطح خارجی آلت فاصله ی کمی در حدود یک سانت و نیم دارد. در صورتی که بسیاری از افراد تصور می کنند خیلی باید عقبتر باشد. با یک معاینه ساده ی خارجی، هایمن قابل مشاهده است. هایمن خونرسانی بسیار کمی دارد و از طریق چند مویرگ تغذیه میشود و به دلیل همین خونرسانی ضعیف بعد از پارگی ترمیم نمیشود. همچنین پایانه های عصبی این بافت بسیار اندک است. پس همان طور که می بینید احتمال خونریزی و درد شدید ناشی از پارگی این بافت ظریف غیر محتمل است و کلی تصورات غلط در مورد آن مردود است. البته لازم به ذکر است که پرده ی بکارت انواع مختلفی دارد و برحسب نوع آن در موارد نادری که هایمن از بدو تولد فاقد سوراخ است یا سپتوم دارد یا سوراخهای آن از نوع ریز و غربالی است ،نیاز به مداخله ی جراحی وجود دارد. ولی شایعترین نوع آن حلقوی است که برخی از انواع آن به دلیل داشتن دیواره کوتاه و سوراخ وسیعتر ممکن است در هنگام زفاف خونریزی نداشته باشند. خونریزی ناشی از پارگی پرده بکارت بسیار اندک و در حد چند قطره و خونابه ای می تواند باشد. واقعیت این است که درد و خونریزی شدید زفاف به دلیل انقباض عضله ای است که دور ورودی واژن را فراگرفته است و خونریزی زیاد ناشی از آسیب به دیواره واژن است. پس در صورت آموزشهای صحیح به زوجین ممکن است اصلا خونریزی اتفاق نیفتد و اولین تجربه نزدیکی که بسیار در آینده ی جنسی فرد موثر است می تواند به تجربه ای خوشایند تبدیل شود.