02122550317 info@behsafamily.com

در جست و جوی زمان از دست رفته...4

در جست و جوی زمان از دست رفته...4

در جست و جوی زمان از دست رفته ..(4

نمی دانم چرا وقتی با هر کسی بحثی می کنم یا وقتی قرار است از حقم دفاع کنم،اشکم در می آید بقول مادربزرگ مثل ابر بهار می گریم!مثلا وقتی شوهرم دیروز سرم داد میکشید و می گفت چرا خانه نامرتب است ؟ دست و پایم را گم کرده بودم و با اینکه می دانستم حق با من است بلند بلند گریه می کردم.فقط توی دلم می گفتم :پسر کوچولوی از خودراضی..منم مثل تو کار می کنم...من که مسیول همه چیز خونه نیستم ..تازه دخترمون هم که سرما خورده به چندتا کار برسم؟ اما یک صدای دیگری در درونم می گفت:خاک بر سرت..چرا نمیتونی به کارات برسی...تو خیلی ضعیفی...همین موضوع باعث شده خیلی ها مرا گریه رو بدانند...

خشم یکی دیگر از عواطف سالم و مهربان ماست.وقتی کسی وارد حریم ما می شود ،به ما توهین میکند یا حقوقمان را رعایت نمی کند ما خشمگین می شویم.علامت اصلی خشم احساس گرما در شکم است انگار نیرویی از درون می خواهد به بیرون بیاید .دست ها مشت می شوندگاهی مواقع دندان ها به هم فشار داده می شوند و...

مواقعی که فردی وارد حریممان بشود حال هرچه میخواهد باشد.حریم جسمی,جنسی,کاری,مالی و عاطفی کاملا طبیعی و سالم است که خشم و عصبانیت خود را به دیگران نشان دهیم یعنی قاطعانه و محترمانه با انان سخن بگوییم و حد و مرز حریم خود را نشان دهیم .اما چه می شود که گاهی مواقع اشکمان در می اید؟می گرییم؟سکوت میکنیم و...؟
اگر چند نوشتار قبل را نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که اینجا نیز درماندگی به سراغمان امده است.

انگاری بخشی از ما خشم را به درون باز می گرداند, ما را مقصر میداند و سرزنش می کند برای همین درمانده می شویم.و این باز هم سایه ای از غمگینی است.درماندگی که سراغمان می اید ما را منفعل می کند و اجازه نمی دهد از حق خود دفاع کنیم.دوباره در باتلاق فرو می رویم.
اگر ارام ارام یاد بگیریم این بخشی از ما که مدام ما را مقصر میداند و سرزنش میکند را ببینیم،بپذیریم و کناری بگذاریم می توانیم خشم را در درون حس کنیم و قاطعانه با افراد سخن بگوییم.
اما گاهی مواقع بجای قاطعانه سخن گفتن,بسیاری شروع به دادزدن,فحش دادن یا کتک کاری می کنند.ایا این نوع از کارها هم نوعی خشمگین شدن است؟!
ادامه دارد...

لعیا هوشیاری مدرس و روان درمانگر پویشی