02122550317 info@behsafamily.com

اختلال کم کاری میل جنسی مردان

اختلال کم کاری میل جنسی مردان

قسمت اول
تفاوت میل جنسی در مردان و زنان:
 
مردان به ویژه مردان جوان افرادی در نظر گرفته می شوند که حاضر به سکس با هر کس، در هر زمان و در هر جایی هستند. این نقطه نظر در مورد مردان و سکس، نه تنها توسط زنان بلکه توسط مردان دیگر  نیز مطرح می شود. سهولت نعوظ یک مرد نشانگر اینکه چه چیزی در ذهن او در حال وقوع است، نیست. این ایده که یک مرد ممکن است در مقایسه با سایر مردان کمتر به سکس علاقه مند باشد برای خیلی ها ممکن است چندان متقاعد کننده نباشد. ایده هایی از این دست در فرهنگ عامه موارد نادری به حساب می آیند و به عبارتی اصلا به حساب نمی آیند.
همچنین این ایده که مردان توسط امیال جنسی شان کنترل می شوند، برای کسانی که چندان میل زیادی به سکس ندارند، عجیب و غریب پنداشته می شود. به علاوه، شریک های جنسی مردانی که هماره علاقه چندانی به سکس ندارند، تجربه بودن با این افراد را آشفته کننده و دردناک توصیف می کنند.