02122676247 info@behsafamily.com

روان درمانگر روان پویشی قسمت 4

روان درمانگر روان پویشی قسمت 4

درمان روانپویشی زندگی خیالی افراد را نیز بررسی می کند. برخلاف اکثر درمان های موجود، درمان روانپویشی به مراجع اجازه می دهد که در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسد بدون محدودیت صحبت کند. وقتی که مراجعین این کار را می کنند (که البته این کار احتیاج به کمک درمانگر دارد) افکار آنها به طور طبیعی به سمت حوزه های مختلفی از زندگی روانی شان سوق پیدا می کند. آنها ممکن است خیلی از امیال، ترس ها، خیالپردازی ها و رویاهایشان را که تاکنون به زبان نیاورده اند را بتوانند در جلسه ی درمان به زبان بیاورند. همه ی اینها در درک مراجع از رفتارها و الگوهای ناسازگار زندگی اش کمک شایانی خواهد کرد و موجب تحول در زندگی وی خواهد شد. مطالعات بسیاری نشان داده است که درمان روانپویشی بسیار در حل مشکلات مراجعان تأثیرگذار است. به عنوان مثال در درمان اضطراب و افسردگی، درمان روانپویشی در مقایسه با داروهای ضدافسردگی سه برابر قوی تر و عمیق تر منجر به درمان افراد می شوند. برخلاف روانکاوی سنتی که جلسات چهار بار در هفته بود تعداد دفعات جلسات در این روش درمانی یک یا حداکثر دوبار در هفته است و روند درمان بعد از چند ماه به پایان می رسد و به ندرت ممکن است که یک سال طول بکشد.
درمان روان پویشی علاوه بر آنکه باعث برطرف شدن شکایت های مراجع می شود، به اهداف زیر نیز رسیدگی می کند

بهبود عملکرد فرد در سطح اجتماعی و شغلی
ایجاد تحملی قوی تر در برابر گستره ی وسیع تری از هیجانات
داشتن زندگی جنسی رضایت بخش تر
ایجاد درکی واقعی تر، عمیق تر و پیچیده تر از خود و دیگران
مواجهه با چالش ها و استرس های زندگی به شکلی منعطف تر
این مسیری است که در سفر روان پویشی، هر کدام ازمراجعان طی می کنند. امیدوارم در انتهای این سفر به رشد و آرامشی که به دنبال آن هستید دست پیدا کنید!