02122550317 info@behsafamily.com

بهترین راه برای ترک سیگار

بهترین راه برای ترک سیگار
مشخصات کتاب :
عنوان کتاب بهترین راه برای ترک سیگار
نویسنده آلن کار
مترجم قاسم سعادت پور

:اکنون میتوانید به عنوان غیر سیگاری و سعاتمند از باقیمانده ی عمرتان لذت ببرید

1-کتاب را در جای امنی نگه داری کنید  تا هر زمان که به آن نیاز داشتید بتوانید به راحتی به آن رجوع کنید آن را گم نکنید قرض ندهید و نبخشید. 

2-چنانچه زمانی به افراد سیگاری حسادت ورزیدید بدانید که این آن ها هستند که به شما غبطه میخورند زیرا شما چیزی را از دست نداده اید آن ها محروم شده اند.

3-به یاد داشته باشید که شما به خاطر آن که از سیگار کشیدن لذت نم برید آن را نرک کرده اید پس از آزادی به دست آمده لذت ببرید.

4-فراموش نکنید که فقط یک نخ سیگار کافی است تا شما ذدباره به دام بیندازد.

5-تصمیم شما کاملا درست و بجاست پس هیچ وقت به تصمیم خود درباره ی ترک سیگار به طور همیشگی شک نکنید .