02122550317 info@behsafamily.com

برای همه پدر ها و مادرها شیوه ای مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان

برای همه پدر ها و مادرها شیوه ای مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان
مشخصات کتاب :
عنوان کتاب برای همه پدر ها و مادرها شیوه ای مثبت جهت رسیدگی به رفتار کودکان
نویسنده متیو ساندرز
مترجم نوشین شمس

این کتاب را اساسا برای والدینی نوشته ام که خواهان اصطلاخات و راهنمایی های عملی در مورد چگونگی برخورد با مشکلات رفتاری و رشدی رایج در کودکان در سنین پیش از نوجوانی هستند.

درمانگران حرفه ای نیز می توانند از این کتاب در کارهای فردی یا گروهی خود با والدینی که دارای کودکانی با اختلالات رفتاری و عاطفی هستند کمک بگیرند.

اکر از این مطالب به عنوان جزئی از یک بررسی جامع و روش درمانی استفاده شود که هدف آن افزایش توانایی و مهارت والدین در مهار طیف وسیعی از مشکلات رایج در کودکان است بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

ما به این نتیجه رسیده ایم که برای این که بسیاری از والدینی که کودکانشان دچار اختلالات رفتاری شدید هستند بتوانند مطالب این کتاب را مورد استفاده قرار دهند و به آنها جامه عمل بپوشانند باید از یک روش آموزشی بسیار فعال استفاده کنیم.

با شرح دادن و الگو سازی مهارت ها از طریق نقش بازی کرد باز خورد و تعلیم دادن والدینی ک در حال اجرا و تمرین این مهارت ها هستند در حالی که  روان درمانگر آنان نظاره گر ارتباط متقابل اعضای خانواده ذبا یکدیگر است .

برای سایر والدین فقط یک توصیه راهنمایی مختصر و دستورهایی کتبی کافی است تا مشکل را با موفقیت حل کنند.

بدیهی است که شدت مشارکت هر خانواده بستگی به ویژگی های مشکل موردنظر ارزیابی بالینی و قضاوت در مورد درمانآن دارد.