02122550317 info@behsafamily.com

روان درمانی مثبت نگر

روان درمانی مثبت نگر
مشخصات کتاب :
عنوان کتاب روان درمانی مثبت نگر
نویسنده جرج.دبلیو.برنز
مترجم دکتر آرش رمضانی.سید پیمان رحیمی نژاد.معصومه محمدی. با مقدمه دکتر شهریار شهیدی

در این مجموعه ارزشمندی از فصول کاربردی است که توسط دانشمندانی توانا از اقصی نقاط جهان نوشته شده است.این نویسندگان  اساتید برجسته ای از کشورهای چون ایالت متحده آمریکا.استرالیا.ایتالیا.پرتغال و روسیه هستند که هرکدام پژوهش های بنیادین در حوزه ی روان درمانی مثبت نگر انجام داده اند. نکته ی مهم تمرکز کتاب بروی کیس های بالینی است که با روش های روان درمانی مثبت نگر تحت درمان قرار گرفته اند.