02122550317 info@behsafamily.com

کارگاه مهارت های ارتباطی با کودک و نوجوان

کارگاه مهارت های ارتباطی با کودک و نوجوان

کارگاه مهارت های ارتباطی با کودک و نوجوان

مدرس: سرکار خانم مائده بازرگان

ویژه والدین، مربیان و روانشناسان

سرفصل ها:

- چگونه صحبت کنم تا فرزندم گوش بدهد؟

- من چگونه می توانم شنونده خوبی باشم؟

- چه راهکارهایی برای ارتباط نزدیک تر با فرزندمان وجود دارد؟

- چگونه مسائل رفتاری فرزندمان را کاهش دهیم؟