02122676247 info@behsafamily.com

کارگاه های تخصصی

درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت

درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت

کارگاه آموزشی 2 روزه

بیشتر بخوانید ...
آموزش و تربیت درمانگر با رویکرد هیجان مدار

آموزش و تربیت درمانگر با رویکرد هیجان مدار

بیشتر بخوانید ...
تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان

تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان

دکتر مهدی خانبانی

بیشتر بخوانید ...
دوره ارزیابی و تشخیص روان پویشی

دوره ارزیابی و تشخیص روان پویشی

دوره ارزیابی و تشخیص روان پویشی (PDM( case formulation 

مدرس آقای سهراب رضوانی و خانم لعیا هوشیاری

بیشتر بخوانید ...